PDA

View Full Version : KOTOBUKIYA FINE ARTS: PICS of INDIVIDUAL PIECES


 1. PICS: Kotobukiya Marvel Venom Unbound Fine Art Statue by leadin2
 2. PICS : Kotobukiya Iron Man Mark IV ArtFX Statue
 3. PICS : Kotobukiya Daredevil Statue
 4. PICS : Kotobukiya Iron Man Mark VI Fine Art Statue
 5. PICS: Deathstroke ArtFX
 6. PICS: Kotobukiya PSYLOCKE Bishoujo by Lordbusto
 7. PICS: Kotobukiya DARK PHOENIX Bishoujo by Lordbusto
 8. PICS : batman artfx statue
 9. Pics: Kotobukiya X-Force Wolverine
 10. Pics: Kotobukiya X-Force X-23
 11. PICS: Kotobukiya Deadpool Fine Arts Statue by Hellsbells51
 12. PICS: Kotobukiya Marvel Hulk Fine Art Statue by leadin2
 13. Kotobukiya Archangel repaint
 14. PICS : Kotobukiya Venom by DGK
 15. PICS : Kotobukiya Iron Man Mark VII by DGK
 16. PICS: Kotobukiya Wolverine (brown costume) Statue by Hellsbells51
 17. PICS : Kotobukiya ArtFX Superman & Batman statues by DGK
 18. Robin vs Hulk
 19. PICS: Kotobukiya Carnage Fine Art Statue
 20. Pics : Kotobuyika Daredevil Fine Art Statue
 21. PICS: Rogue Danger Room Sessions Fine Art Statue by Darkcross
 22. PICS: Kotobukiya ArtFX Batman by Blindzider